REGULAMENT CONTROL CLUB

REGULI DE ACCES / REGULILE CASEI

SURI DE SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE / OBLIGAȚII LEGALE

 

ACCES

MINORI

 • Este strict interzis accesul persoanelor sub 18 ani în timpul programului de club, zilnic, în intervalul orar 20.00 – 5.00, cu excepția evenimentelor în a căror comunicare oficială se specifică explicit că accesul minorilor este permis.
 • În caz de dubiu asupra vârstei, personalul clubului are dreptul să îți solicite prezentarea în original a unui act de identitate cu fotografie, valabil, și să restricționeze accesul persoanelor sub 18 ani. Neprezentarea unui act de identitate valabil și care cuprinde fotografia persoanei, prin care să se probeze condiția vârstei, atrage restricționarea accesului pentru persoana care se află în această situație. Îți recomandăm să te informezi anterior achiziționării unui bilet dacă îți este permisă prezența la evenimentul la care dorești să participi din perspectiva condiției referitoare la vârstă, deoarece nu se returnează contravaloarea biletului în cazul în care accesul îți este restricționat pentru acest motiv.
 • Potrivit legislației aplicabile, este interzisă comercializarea produselor din alcool și tutun persoanelor sub 18 ani.

SPAȚIILE DESTINATE PUBLICULUI

 • Clienții au acces în toate zonele deschise publicului. Nu este admis accesul clienților în spațiile administrative și tehnice ale Clubului (spații de depozitare, vestiare, personal, birouri, garderobă, pupitru DJ, baruri, scenă artiști), cu excepția situațiilor în care clienților le este permis accesul cu aprobarea și în prezența unui membru din personalul Clubului.
 • Accesul clienților poate fi restricționat în situația în care în Club se desfășoară evenimente private, organizate pe principiul unei liste de invitați.

 BILETE / INVITAȚII

 • Accesul clienților în Club este gratuit, cu excepția evenimentelor la care participarea presupune achitarea unei taxe de intrare, achiziționarea unui bilet sau deținerea unei invitații.
 • Taxa de intrare va fi achitată numai la eliberarea unui bilet înseriat, având informațiile despre evenimentele desfășurate în ziua respectivă achiziționării biletului, cu însemnele Control Club. Taxa de intrare la evenimentele Control Club (concerte, spectacole, evenimente etc.), va fi vizibilă pe bilet, se vor găsi informații pe site și social media. Vă rugăm să păstrați biletele de intrare sau invitațiile pentru verificare. Taxa se va percepe până la închiderea programului, indiferent de ora solicitării accesului. De asemenea, după achitarea biletului și/sau validarea invitației, toți clienții vor primi o brățară inscripționată Control Club, care se va purta la Lipsa unei astfel de brățări poate duce la restricționarea accesului în club, respectiv la evacuarea persoanelor care se află deja în incinta clubului și care nu poartă o astfel de brățară.

CAPACITATEA CLUBULUI

 • Accesul persoanelor în club se face în limita locurilor disponibile. În cazul în care există posibilitatea depășirii capacității clubului, Control Club poate limita sau restricționa accesul clienților nou veniți până la descongestionarea spațiului. Aceeași politica se poate aplica în situația evenimentelor speciale la care numărul participanților este limitat de către organizatori.

REGIMUL ANUMITOR OBIECTE / PRODUSE

 • Este strict interzis accesul clienților în Club cu următoarele obiecte și produse:

⊗ arme de foc, arme albe, alte obiecte tăioase sau contondente care pot răni;

⊗ droguri – este interzisă deținerea, consumul sau comercializarea acestora;

⊗ substanțe inflamabile sau explosive, articole pirotehnice;

⊗ substanțe iritante sau lacrimogene;

⊗ orice alte substanțe a căror deținere și folosire este ilegală;

⊗ umbrele de dimensiuni mari;

⊗ pointer laser;

⊗ aparate audio – video profesionale, drone;

⊗ produse alimentare și alcoolice achiziționate în afara Clubului;

⊗ rucsacuri, genți de mari dimensiuni;

⊗ biciclete, trotinete, orice alt dispozitiv de deplasare motorizat, cu excepția zonelor special amenajate pentru depozitarea acestora.

 • Alcool – nu este permisă introducerea băuturilor alcoolice achiziționate din afara Clubului, precum și părăsirea Clubului cu sticle și pahare conținând băuturi alcoolice. Nu este permisă consumarea de băuturi alcoolice pe domeniul public adiacent Clubului. Îți recomandăm să nu conduci după ce ai consumat băuturi alcoolice.
 • Tutun – Control Club va comercializa în continuare produse din tutun (țigarete și țigări de foi), cât și țigări electronice, la bar. Fumatul produselor din tutun în interiorul Clubului este strict interzis. Fumatul țigărilor electronice în interiorul Clubului este permis. Fumatul produselor din tutun se va face exclusiv în spațiul special amenajat și semnalizat din exteriorul Clubului. În cazul încălcării regulilor privind produsele din tutun vei fi avertizat verbal prin intermediul angajaților și ți se va indica spațiul special amenajat. În cazul încălcărilor repetate ale regulilor privind produsele din tutun ți se va solicita să părăsești incinta Clubului. În caz contrar, se va sesiza încălcarea legii către reprezentanții Poliției Locale, care vor aplica amenzi contravenționale în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
 • Promovarea și comercializarea de produse în Club Control este permisă doar cu acordul prealabil al reprezentanților Clubului, care trebuie obținut prin e-mail, la adresa info@control-club.ro

GARDEROBĂ ȘI LUCRURI PIERDUTE/UITATE

 • Garderoba este gratuită și supravegheată permanent de personalul clubului. Pentru fiecare haină lăsată la garderobă se va elibera un bon cu număr. Nu se vor lăsa în haine bani sau alte obiecte de valoare, Clubul neasumându-și responsabilitatea pentru acestea. Clubul nu își asumă responsabilitatea nici pentru hainele sau obiectele personale lăsate în altă parte decât la garderobă. În cazul pierderii bonului de garderobă, angajații cât și Control Club nu vor fi responsabili, inclusiv pentru scenariul în care o altă persoană va găsi și revendica bunurile lăsate la garderobă în baza bonului respectiv. În cazul în care bonul de garderobă este pierdut sau deteriorat, recuperarea bunurilor lăsate la garderobă se va face în următoarea zi lucrătoare, cu prezentarea unui act de identitate de către persoana care revendică bunul/bunurile și cu completarea unui proces verbal de identificare și predare-primire a bunului/bunurilor. Excepție fac situațiile în care deși bonul a fost pierdut, clientul poate povesti în detaliu semnalmentele hainei lăsate la garderobă în seara respectivă. Nu se acceptă în garderoba Control Club poșete, genți, umbrele, alte obiecte voluminoase sau obiectele și produsele aflate pe lista obiectelor și produselor interzise.
 • Lucruri pierdute / uitate. Control Club nu este răspunzător pentru obiectele pierdute sau uitate. Cu toate acestea, la sfârșitul programului, în club se face un control general de către personal pentru a identifica obiectele uitate, pierdute sau rătăcite de către clienț În cazul în care sunt găsite asemenea obiecte, ele sunt depozitate și pot fi recuperate începând de a doua zi din zona barului din Sala Mică. Informații despre obiecte se pot obține și telefonic, folosind numărul Control Club afișat pe website, începând cu ora 12.00. În măsura în care găsiți obiecte pierdute, vă rugăm să le lăsați la bar.

DRESS CODE

 • Control Club își încurajează clienții să se îmbrace într-o manieră care să reflecte cât mai mult personalitatea acestora. De aceea, Control Club nu are un dress code definit. Cu toate acestea, Clubul își rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor care prezintă o ținută murdară, vădit obscenă sau a căror ținută sau elemente de ținută conțin mesaje sau simboluri rasiste, xenofobe, antisemite, fasciste sau care incită la ură și violență. Control Club garantează faptul că exercitarea dreptului de refuz al accesului pentru motive legate de ținută se va face într-o manieră nediscriminatorie, cu respectarea principiului neutralității de gen, în acord cu dispozițiile legale aplicabile.
 • În anumite cazuri specifice (de exemplu- petreceri tematice), poate fi stabilit un dress code specific, iar accesul în club poate fi condiționat de respectarea acestui dress code.

REFUZUL JUSTIFICAT AL ACCESULUI

Control Club își rezervă dreptul de a refuza accesul:

 1. persoanelor care încearcă să introducă în Control Club oricare dintre obiectele sau produsele aflate pe lista obiectelor și produselor interzise;
 2. persoanelor care se află într-o evidentă stare de ebrietate sau prezintă semne puternice ale unei intoxicații cu droguri sau cu alte substanțe psihoactive;
 3. persoanelor care au un comportament indecent, agresiv, jignitor sau neadecvat la momentul solicitării accesului în Club;
 4. persoanelor ale căror manifestări verbale și nonverbale creează suspiciuni rezonabile privind posibilitatea apariției unor altercații în interiorul Clubului sau a oricăror alte incidente care pot afecta siguranța și confortul persoanelor aflate în Club, în situația în care acestora le-ar fi permis accesul;
 5. persoanelor care au avut anterior manifestări indecente, agresive, jignitoare sau neadecvate față de ceilalți clienți ai clubului sau față de angajații clubului;
 6. grupurilor mai mari de 10 (zece) persoane;
 7. în orice altă situație în care permiterea accesului unei persoane ar reprezenta sau ar putea avea drept consecință încălcarea dispozițiilor prezentului Regulament.

 SURI DE SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE / OBLIGAȚII LEGALE

 PERSONAL PAZĂ

Control Club are propriul personal de pază și protecție. Acesta are ca punct fix de situare intrările din club – atât cea aferentă terasei, cât și intrarea din interiorul clădirii. În cazul unor probleme ivite, personalul de protecție este îndreptățit să intervină. Personalul de pază și protecție, precum și ceilalți angajați ai clubului, au atât dreptul, cât și obligația, de a asigura aplicarea și respectarea prezentului Regulament.

 SUPRAVEGHERE VIDEO

 • Incinta clubului, precum și intrările/ieșirile se află sub supraveghere video, conform normelor legale în vigoare.

SITUAȚII CU ZERO TOLERANȚĂ

Oricare dintre următoarele situații va conduce la evacuarea imediată din incinta Control Club a persoanelor depistate, cu sesizarea, acolo unde este cazul, a organelor competente ale Statului:

 1. persoanele care hărțuiesc, amenință, agresează (fizic sau verbal), intimidează, provoacă alți clienți, artiștii sau personalul Clubului;
 2. persoanele care sunt depistate deținând, consumând sau comercializând droguri sau alte substanțe interzise prin lege;
 3. persoanele care au un comportament obscen;
 4. persoanele care se află într-o evidentă stare de ebrietate sau prezintă semne puternice ale unei intoxicații cu droguri sau cu alte substanțe psihoactive;
 5. persoanele care provoacă dezordine, creează premisele izbucnirii unor altercații între clienți, sau participă la astfel de altercații. Vor fi evacuate toate persoanele participante și implicate în altercații;
 6. persoanele care își însușesc ilegal bunurile altor persoane;
 7. persoanele care au introdus în incinta Control Club obiecte sau produse de pe lista obiectelor și produselor interzise;
 8. persoanele care distrug sau provoacă daune materiale infrastructurii și bunurilor Control Club;
 9. persoanele care nu își achită prețul consumației sau contravaloarea bunurilor distruse sau deteriorate de către acestea;
 10. persoanele care promovează sau comercializează in incinta Clubului bunuri sau produse fără acordul reprezentanților Control Club;
 11. persoanele care se află în zonele nedestinate publicului și care refuză să părăsească imediat aceste zone la solicitarea personalului Control Club;
 12. persoanele care pătrund pe scena dedicată exclusiv artiștilor și reprezentațiilor live, fără acordul artiștilor;
 13. persoanele ale căror oricare alte acțiuni pot afecta siguranța și confortul celor din jur;
 14. persoanele care au un comportament, o ținută sau elemente de ținută care conțin mesaje sau simboluri rasiste, xenofobe, antisemite, fasciste sau care incită la ură și violență.

SITUAȚII DE URGENȚĂ / SITUAȚII MEDICALE

 • În cazul unei situații de urgență te rugăm să urmezi instrucțiunile personalului Clubului. Toate ieșirile de urgență sunt marcate vizibil cu indicatoare luminoase de siguranță. De asemenea, îți recomandăm să studiezi, cu ocazia vizitelor tale în Control Club, planurile de evacuare ce se regăsesc pe fiecare etaj al clădirii.
 • În cazul în care observi că o persoană are nevoie de ajutor medical, te rugăm să informezi imediat personalul Clubului și să îi acorzi primul ajutor, în măsura în care acest lucru este posibil.

 ALTE DISPOZIȚII

FOTO VIDEO

 • Nu este permisă fotografierea sau filmarea cu echipament profesional, în incinta Control Club fără acordul prealabil al reprezentanților Clubului, care trebuie obținut prin e-mail, la adresa info@control-club.ro. Prin echipament profesional se înțeleg și camerele DSLR sau cele care au obiective detaș
 • La cele mai multe dintre evenimente realizăm fotografii și materiale video, în scopul promovării Control Club și pentru a le publica pe website-ul și pe paginile de social media ale Control Club. Participarea ta la evenimentele Control Club echivalează cu posibilitatea de a fi filmat sau fotografiat. În cazul realizării de fotografii sau imagini video portret, permisiunea ta va fi solicitată de către fotograf sau cameraman, iar tu ai dreptul să refuzi. Pentru fotografiile și filmările de ansamblu, nu-ți va fi solicitat acordul, nefiind implicat niciun drept asupra portretului. În cadrul anumitor evenimente, la solicitarea artiștilor, pot fi interzise sau restricționate fotografiatul și/sau efectuarea de filmări video, inclusiv cele efectuate cu telefonul mobil. Aceste condiții vor fi comunicate în prealabil, iar încălcarea lor poate conduce la evacuarea persoanelor în culpă. La rândul tău, poți face fotografii și filmări cu telefonul, fără însă a folosi funcția flash/blitz deoarece îi poți deranja pe artiști și pe ceilalți clienț Asigură-te că faci acest lucru fără a afecta prestațiile artiștilor și audiența din jurul tău.

 NEDISCRIMINARE ȘI BUNĂ – CONVIEȚUIRE

 • Control Club este un loc în care fiecare client este binevenit atât timp cât respectă dispozițiile prezentului Regulament, creat pentru o bună conviețuire. Conducerea clubului este împotriva oricărei forme de discriminare și va sancționa cu evacuarea și interzicerea ulterioară a accesului în club a clienților care au un astfel de comportament.

ACCESUL PERSOANELOR CU MOBILITATE REDUSĂ

 • Persoanele cu mobilitate redusă sunt rugate să ne trimită un e-mail anterior vizitei, la adresa de e-mail info@control-club.ro, pentru a beneficia de asistență sau să solicite asistența personalului nostru atunci când se prezintă direct.

 SFATURI ȘI RECOMANDĂRI

 • Nu îți lăsa bunurile personale nesupravegheate;
 • Nu îți lăsa băutura nesupravegheată;
 • Dacă ai sesizat o situație ce poate pune în pericol siguranța celorlalți, adu-o la cunoștință personalului de pază a clubului pentru a putea lua măsurile potrivite în cel mai scurt timp;
 • Dacă ai pierdut vreun obiect personal, adu imediat ce ai constatat aceasta la cunoștință personalului clubului.

SESIZĂRI/RECLAMAȚII

 • Personalul Control Club tratează toți clienții cu aceeași curtoazie. Orice eventuale reclamații privind funcționarea Clubului sau calitatea serviciilor vor fi adresate la adresa de e-mail info@control-club.ro.

DISPOZIȚII FINALE

 • Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru orice persoană care beneficiază de serviciile Control Club, inclusiv pentru colaboratorii sau partenerii Control Club care desfășoară orice formă de activitate în incinta clubului. Control Club își rezervă dreptul de a lua orice măsuri juste față de persoanele care încalcă dispozițiile prezentului Regulament, în conformitate cu prevederile menționate în cuprinsul acestuia și potrivit dispozițiilor legale aplicabile. Participarea la evenimentele Control Club echivalează cu acceptarea Regulamentului.
 • Control Club își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament. Regulamentul este adus la cunoștință clienților, colaboratorilor, partenerilor și personalului Control Club prin afișarea acestuia în interiorul clubului și prin publicarea pe site-ulcontrol-club.ro.
Share This